Image

Kiinnostavin väylä lasten suojelussa

Ketä olemme

Me lupaamme olla avuksi. Ja lupaamme tehdä sen sataprosenttisesti

Nuorten Väylä on perheyritys ja se on perustettu vuonna 2016. Se on meille kaikille rakas hanke, jonka lopputuloksena annamme osamme yhteiskunnan tukipilarien rakentamiseen. Emme tingi laatukriteereistämme ja olemme varmoja siitä, että yrityksemme perustamisen aikana syntyneisiin toimintaperiaatteisiimme voi luottaa aina.

Toimintaperiaatteena Nuorten väylässä on ennen kaikkea nuoren arvostaminen ja kuuleminen. Nuoren arvostamisella ja kuulemisella tarkoitamme sitä, että nuorella on oikeus olla osallisena ja aktiivisessa roolissa omassa asiassaan, elämässään ja häntä koskevissa päätöksissä sekä tulevaisuuden suunnittelussa. Työskentelyssä ei unohdeta nuoren lähipiiriä tai muuta verkostoa, vaan työskentelyä toteutetaan kokonaisvaltaisesti ja jokaisen nuoren kanssa yksilöllisen suunnitelman mukaan. Nuoren omien kokemusten kuuleminen on tärkeää ja arvokasta työskentelyssämme. Nuori on omien tunteidensa ja kokemustensa
asiantuntija.

Me Nuorten väylässä halutaan lisäksi uudistaa ja muuttaa lastensuojelun käsityksiä ja oletuksia. Me halutaan rikkoa rajoja ja tehdä asioita vähän eri lailla kuin on totuttu tekemään. Me haluamme näyttää, että yhdessä olemme enemmän ja nuorten kanssa saamme aikaan upeita ja ikimuistoisia juttuja.


Muutamme käsityksiäRakennamme parempia tapoja suojella lasta

Image

Uudistamme asenteita


Vaikutamme elämään


Rakennamme parempia tapoja suojella lasta

Image


Muutamme käsityksiäVaikutamme elämäänUudistamme asenteita


Pysäytysosasto

Pysäytys- ja arviointijakson tavoitteena on pysäyttää aiemmat haitalliset elämäntavat ja kohdentaa suunta uusiin mielenkiinnon kohteisiin ja elämäntapoihin. Lisäksi jakson aikana kartoitetaan nuoren ja perheen kokonaistilanne ja sen hetkinen vointi sekä yhdessä pohditaan, mikä olisi paras jatkosuunnitelma. Pystymme palvelemaan akuuteissa kriisitilanteissa ja tuottamaan nopeallakin aikataululla pysäytys- ja arviointijaksoja.

Kuntoutusosasto

Kuntoutusosastolla toteutetaan pitkäaikaista ja tavoitteellista hoitoa ja kuntoutusta. Kuntoutusosastolla tuetaan vahvasti koulunkäyntiä ja harjoitellaan käyttäytymistä ja arkielämän taitoja. Lisäksi keskitytään erityisten ongelmien työstämiseen, esim. kognitiivinen päihdetyö, aggression hallinta, tunnetyöskentely ja seksuaaliongelmien työstäminen. Nuorten väylässä jokainen nuori kohdataan yksilönä ja hänestä välitetään omana itsenään. Omaohjaajan kanssa pyritään luomaan toimivat suhteet lähiverkostoon ja yhdessä ylläpitämään verkostoja.

Kotikoulu

Nuorten väylässä nuoria tuetaan ja kannustetaan koulunkäynnissä. Pystymme tarjoamaan kotikoulutoimintaa, mikäli koulunkäynnissä on haasteita ja kotikoulutoiminta tukee nuoren elämäntilannetta. Nuorten väylän tiloissa toimii oma koulu, jossa työskentelee koulutoimesta vastaava henkilö. Yhteistyökouluna toimii Valkealan yläkoulu. Mahdollistamme myös toisen asteen opiskelun lähikunnissa ja pystymme järjestämään myös työssäoppimisjaksoja nuorille.

Nuorten Väylän arvot

Nuori mukana
arjessa

 • Nuorella on oikeus tulla kuulluksi ja vaikuttaa arjen
  asioihin koko yhteisössä.
 • Lupaamme, että aikuinen on aina läsnä ja kulkee
  rinnalla.
 • Yhdessä tekemällä löydetään ratkaisuja arjen haasteisiin
 • Autamme nuorta vahvistamaan itsetuntoaan ja
  kannustamme häntä vaikuttamaan omaan elämäänsä.
 • Intohimomme on vaikuttaa lastensuojeluun
  yhteiskunnallisesti uusien ratkaisujen avulla.

Innostava yhteisö
kaikille

 • Ylläpidämme yhdenvertaista, kunnioittavaa ja
  kannustavaa ilmapiiriä, kohtelemme kaikkia yhteisön
  jäseniä oikeudenmukaisesti.
 • Olemme joustavia ja muuntautumiskykyisiä yhteisömme
  on avoin, aito, rehellinen ja motivoitunut
 • Olemme haluttu työpaikka, sillä vaalimme hyvinvointia
  ja viihtyvyyttä
 • Takaamme laadun, vuorovaikutuksen ja luottamuksen
 • Innostus tarttuu, laitamme hyvän kiertämään. Nauru
  pidentää ikää.

Parempi
tulevaisuus

 • Rakennamme selkeät hoitoväylät, kannustamme
  unelmointiin.
 • Katseemme on rohkeasti eteenpäin, tuemme kasvua ja
  kehitystä ja keskitymme voimavaroihin
 • Panostamme jatkuvuuteen ja pysyvyyteen
 • Huolehdimme yksilöllisestä koulunkäynnistä ja
  opiskelusta
 • Teemme tiivistä yhteistyötä verkostojen kanssa

Lupa olla
turvallisesti mä

 • ”Kotiin” saa aina tulla
 • Jokaisen persoona on vahvuus
 • Jokainen nuori ja aikuinen on tärkeä
 • Jokaisella on oikeus omaan tilaan, rauhaan

Lisätiedot ja paikkatiedustelut


Nina Seppinen

050 438 0115


nina.seppinen (at)nuortenvayla.fi