Sijaishuolto

Image

Sijaishuolto

Image

Tirvan toimipiste

Image

Tirvan yksikkö toimii kyläkoulurakennuksessa, jossa on modernisti remontoidut, avarat ja valoisat tilat. Rakennuksia ympäröi iso piha laajoine harrastus- ja ajanviettopaikkoineen.

Katso 3D-tilaesittely


Rakennus 1
Rakennus 2

Pysäytysosasto- ja arviointiosasto

Image

Pysäytys- ja arviointijakson tavoitteena on pysäyttää aiemmat haitalliset elämäntavat ja kohdentaa suunta uusiin mielenkiinnon kohteisiin ja elämäntapoihin. Lisäksi jakson aikana kartoitetaan nuoren ja perheen kokonaistilanne ja sen hetkinen vointi sekä yhdessä pohditaan, mikä olisi paras jatkosuunnitelma. Pystymme palvelemaan akuuteissa kriisitilanteissa ja tuottamaan nopeallakin aikataululla pysäytys- ja arviointijaksoja.

Kuntoutusosasto

Image

Kuntoutusosastolla toteutetaan pitkäaikaista ja tavoitteellista hoitoa ja kuntoutusta. Kuntoutusosastolla tuetaan vahvasti koulunkäyntiä ja harjoitellaan käyttäytymistä ja arkielämän taitoja. Lisäksi keskitytään erityisten ongelmien työstämiseen, esim. kognitiivinen päihdetyö, aggression hallinta, tunnetyöskentely ja seksuaaliongelmien työstäminen. Nuorten väylässä jokainen nuori kohdataan yksilönä ja hänestä välitetään omana itsenään. Omaohjaajan kanssa pyritään luomaan toimivat suhteet lähiverkostoon ja yhdessä ylläpitämään verkostoja.

Kuusankosken toimipiste

Image

Erityistason osasto

Image

Ryhmäkoti Nuorten Väylä- Kuusankosken toimipiste on rakenteilla oleva neljätoistapaikkainen, laadukasta lastensuojelupalvelua tuottava lastensuojeluyksikkö 12-18v. nuorille. Ensimmäisessä vaiheessa rakenteilla on 7 paikkainen erityistason osasto. Vuoden 2020 aikana avataan myös toinen 7 paikkainen erityistason osasto. Ryhmäkoti on tarkoitettu haastavasti oirehtiville huostaan otetuille ja psyykkisesti oirehtiville nuorille.

Toiminta-ajatus perustuu Kuusankosken yksikössä yksilöllisten tarpeiden tunnistamiseen ja hyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen tukemiseen huomioiden nuoren hoito, kasvatus ja kuntoutus. Yksikkö on erikoistunut psykiatriseen osaamiseen ja arjessa näkyy vahvasti psykososiaalinen orientaatio. Vuorovaikutus ja dialogisuus ovat tärkeä osa moniammatillista työskentelyä. Vuorovaikutus ja dialgoisuus liittyvät myös oleellisesti psykososiaaliseen orientaatioon. Nämä käsitteet kietoutuvat toinen toisiinsa ja muodostavat yhdessä pohjan terapeuttiselle työskentelyotteelle, jota käytämme työskentelyssä. Lähtökohtana on, että se kohdistuu nuoreen, perheeseen tai läheisiin.

Psykososiaalinen työote on yksi lähestymistapa, jolla työntekijä kohtaa asiakkaan. Ennen kaikkea psykososiaalinen työote on muutostyötä, se sisältää eriulotteista muutostyötä kuten asiakkaasta itsestään lähtevä muutos ja työntekijän suora ja epäsuora vaikuttaminen asiakkaan päätöksiin. Lähtökohtina lähestymistavassa ovat ihminen ja hänen ympäristö, sekä ihminen ja yhteiskunta. Isona osana nuorten kuntoutusta nähdään myös toiminnallisuus, nuorten kanssa yhdessä tekeminen, vuorovaikutuksen opettelu ja havainnointi, joita käytetään aktiivisesti kuntoutuksen välineenä.  Perhetyöskentely ja yhteistyö vanhempien kanssa vahvistavat nuorelle tärkeiden ihmissuhteiden jatkuvuutta ja antavat työkaluja vanhemmuuteen. Tavoitteemme on tukea, syventää ja ylläpitää lapsen suhdetta sekä omiin vanhempiinsa että lähiverkostoon lapsen etuja vaalien ja kehitystä tukien.


Lisätiedot ja paikkatiedustelut


Nina Seppinen

050 438 0115


nina.seppinen
(at)nuortenvayla.fi