Sijaishuolto

Image

Sijaishuolto

Image

Tirvan toimipiste

Image

Tirvan yksikkö toimii kyläkoulurakennuksessa, jossa on modernisti remontoidut, avarat ja valoisat tilat. Rakennuksia ympäröi iso piha laajoine harrastus- ja ajanviettopaikkoineen.

Katso 3D-tilaesittely


Rakennus 1
Rakennus 2

Pysäytysosasto- ja arviointiosasto

Image

Pysäytys- ja arviointijakson tavoitteena on pysäyttää aiemmat haitalliset elämäntavat ja kohdentaa suunta uusiin mielenkiinnon kohteisiin ja elämäntapoihin. Lisäksi jakson aikana kartoitetaan nuoren ja perheen kokonaistilanne ja sen hetkinen vointi sekä yhdessä pohditaan, mikä olisi paras jatkosuunnitelma. Pystymme palvelemaan akuuteissa kriisitilanteissa ja tuottamaan nopeallakin aikataululla pysäytys- ja arviointijaksoja.

Kuntoutusosasto

Image

Kuntoutusosastolla toteutetaan pitkäaikaista ja tavoitteellista hoitoa ja kuntoutusta. Kuntoutusosastolla tuetaan vahvasti koulunkäyntiä ja harjoitellaan käyttäytymistä ja arkielämän taitoja. Lisäksi keskitytään erityisten ongelmien työstämiseen, esim. kognitiivinen päihdetyö, aggression hallinta, tunnetyöskentely ja seksuaaliongelmien työstäminen. Nuorten väylässä jokainen nuori kohdataan yksilönä ja hänestä välitetään omana itsenään. Omaohjaajan kanssa pyritään luomaan toimivat suhteet lähiverkostoon ja yhdessä ylläpitämään verkostoja.

Kuusankosken toimipiste

Image

Erityistason osasto

Image

Ryhmäkoti Nuorten Väylä- Kuusankosken toimipiste on rakenteilla oleva neljätoistapaikkainen, laadukasta lastensuojelupalvelua tuottava lastensuojeluyksikkö 12-18v. nuorille. Ensimmäisessä vaiheessa rakenteilla on 7 paikkainen erityistason osasto. Vuoden 2020 aikana avataan myös toinen 7 paikkainen erityistason osasto. Ryhmäkoti on tarkoitettu haastavasti oirehtiville huostaan otetuille ja psyykkisesti oirehtiville nuorille.

Toiminta-ajatus perustuu Kuusankosken yksikössä yksilöllisten tarpeiden tunnistamiseen ja hyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen tukemiseen huomioiden nuoren hoito, kasvatus ja kuntoutus. Yksikkö on erikoistunut psykiatriseen osaamiseen ja arjessa näkyy vahvasti psykososiaalinen orientaatio. Vuorovaikutus ja dialogisuus ovat tärkeä osa moniammatillista työskentelyä. Vuorovaikutus ja dialgoisuus liittyvät myös oleellisesti psykososiaaliseen orientaatioon. Nämä käsitteet kietoutuvat toinen toisiinsa ja muodostavat yhdessä pohjan terapeuttiselle työskentelyotteelle, jota käytämme työskentelyssä. Lähtökohtana on, että se kohdistuu nuoreen, perheeseen tai läheisiin.

Psykososiaalinen työote on yksi lähestymistapa, jolla työntekijä kohtaa asiakkaan. Ennen kaikkea psykososiaalinen työote on muutostyötä, se sisältää eriulotteista muutostyötä kuten asiakkaasta itsestään lähtevä muutos ja työntekijän suora ja epäsuora vaikuttaminen asiakkaan päätöksiin. Lähtökohtina lähestymistavassa ovat ihminen ja hänen ympäristö, sekä ihminen ja yhteiskunta. Isona osana nuorten kuntoutusta nähdään myös toiminnallisuus, nuorten kanssa yhdessä tekeminen, vuorovaikutuksen opettelu ja havainnointi, joita käytetään aktiivisesti kuntoutuksen välineenä.  Perhetyöskentely ja yhteistyö vanhempien kanssa vahvistavat nuorelle tärkeiden ihmissuhteiden jatkuvuutta ja antavat työkaluja vanhemmuuteen. Tavoitteemme on tukea, syventää ja ylläpitää lapsen suhdetta sekä omiin vanhempiinsa että lähiverkostoon lapsen etuja vaalien ja kehitystä tukien.

Jiippi

-myötätuuleen tehty käännös

Image

Nuorten väylän Jiippi-osasto tarjoaa 12-18 -vuotiaille, kiireellisesti sijoitetuille ja huostaanotetuille nuorille vakaan kasvuympäristön. 7- paikkainen osasto sijaitsee Kuusankoskella Kouvolassa.

Jiipissä toiminta-ajatus pohjautuu ratkaisukeskeisyyteen.  Meille ominaista on voimavaroihin keskittyminen. Tarkoituksena on tutkia, ja hyödyntää nuoren kykyjä, taitoja ja osaamista pulman ratkaisemissa tai tavoitteiden saavuttamisessa. Menneisyyttä tarkastellaan voimavarana. Ratkaisukeskeisyydessä huomioidaan poikkeukset ja edistys, tutkitaan erityisesti niitä aikoja jolloin vaikeudet ovat hallinnassa tai jokin tavoite toteutuu vaikka vain osittain. Meilllä  ydinasioita ovat luja usko nuoren muutosmahdollisuuksiin ja usko keskustelun ja tarinoiden syvälliseen vaikutukseen. Jiipissä voimavara- ja ratkaisukeskeisyyden ytimen muodostavat kuunteleminennuoren kunnioittaminenerilaiset todellisuuskäsityksetkeskustelun merkitysluottamus nuoren voimavaroihin ja kykyihintoiveikkuusohjauksen monipuoliset menetelmät, tulevaisuussuuntautuneisuus ja tavoitteet.

Jiipissä panostetaan lisäksi tavoitteelliseen kasvatukseen, ohjaukseen, koulunkäynnin tukemiseen ja arjen- ja elämäntaitojen harjoitteluun. Jiippi antaa mahdollisuuden nuorelle irtaantua kasvua ja kehitystä vahingoittavista elinolosuhteista ja tarjota niiden tilalle uusia, kokonaiskehitystä eheyttäviä vaihtoehtoja. Nuorta tuetaan etsimään tavoitteita elämäänsä ja saavuttamaan elämänhallinnan. Tavoitteena on kasvattaa nuori tiiviissä yhteistyössä hänen perheensä kanssa.

Jiipin arki on strukturoitua. Käytössä on mm. yhteisöpalaverit, yhteiset mielekkäät harrastukset ja ajanvietto. Jokaiselle nuorelle on nimetty omaohjaajapari, joka ensisijaisesti toimii nuoren ja lähiverkoston kanssa yhteistyössä ja tekee nuoren kanssa hoito- ja kasvatussuunnitelman. Jiipissä harjoitellaan yhdessä aikuisten kanssa arjen taitoja, kuten ruoanlaittoa, hygienia- ja siisteyskasvatusta, rahankäyttöopastusta ja omien asioiden hoitoon liittyvää ohjausta.

Jiippi sijaitsee rauhallisella taajama-alueella hyvien kulkuyhteyksien varrella. Bussipysäkille on matkaa vain noin 500m. Läheltä löytyvät lisäksi mukavat ulkoilualueet, koulu, kaupat ja muut palvelut.  Jiipissä on erilliset koulutilat, jossa perusopetus onnistuu.

Satama

-vakauttaa ailahtelevan mielen

Image

Nuorten Väylän Satama-osasto on laadukasta lastensuojelupalvelua tuottava lastensuojeluyksikkö 12-18-vuotiaille nuorille. Satama on tarkoitettu haastavasti oirehtiville huostaanotetuille ja psyykkisesti oirehtiville nuorille.

Toiminta-ajatus perustuu Satamassa yksilöllisten tarpeiden tunnistamiseen ja hyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen tukemiseen huomioiden nuoren hoito, kasvatus ja kuntoutus. Yksikkö on erikoistunut psykiatriseen osaamiseen ja arjessa näkyy vahvasti psykososiaalinen orientaatio. Vuorovaikutus ja dialogisuus ovat tärkeä osa moniammatillista työskentelyä. Vuorovaikutus ja dialogoisuus liittyvät myös oleellisesti psykososiaaliseen orientaatioon. Nämä käsitteet kietoutuvat toinen toisiinsa ja muodostavat yhdessä pohjan terapeuttiselle työskentelyotteelle, jota käytämme työskentelyssä. Lähtökohtana on, että se kohdistuu nuoreen, perheeseen tai läheisiin.

Psykososiaalinen työote on yksi lähestymistapa, jolla työntekijä kohtaa asiakkaan. Ennen kaikkea psykososiaalinen työote on muutostyötä, se sisältää eriulotteista muutostyötä kuten asiakkaasta itsestään lähtevä muutos ja työntekijän suora ja epäsuora vaikuttaminen asiakkaan päätöksiin. Lähtökohtina lähestymistavassa ovat ihminen ja hänen ympäristö, sekä ihminen ja yhteiskunta. Isona osana nuorten kuntoutusta nähdään myös toiminnallisuus, nuorten kanssa yhdessä tekeminen, vuorovaikutuksen opettelu ja havainnointi, joita käytetään aktiivisesti kuntoutuksen välineenä.  Perhetyöskentely ja yhteistyö vanhempien kanssa vahvistavat nuorelle tärkeiden ihmissuhteiden jatkuvuutta ja antavat työkaluja vanhemmuuteen. Tavoitteemme on tukea, syventää ja ylläpitää lapsen suhdetta sekä omiin vanhempiinsa että lähiverkostoon lapsen etuja vaalien ja kehitystä tukien.

Satama sijaitsee tällä hetkellä väistötiloissa Kausalassa. Satamassa on erilliset koulutilat, jossa perusopetus onnistuu.

Nuorten Minne

Image

MIKSI:

Päihdeosaamiselle lastensuojelutyössä on kova tarve. Nuorten väylä ja Avominne ovat yhdessä kehittäneet mallin, jossa yhdistämme lastensuojelullista sekä päihdeosaamista yhteen.

MITÄ:

Avominne klinikat tarjoaa Nuorten Väylä Oy:lle päihdehoidollisia ja elämäntaidollisia hoito- ja ohjauspalveluja sekä yhteistyötä työnimellä NuortenMinne Nuorten Väylään sijoitetuille nuorille. NuortenMinnen hoito ja ohjaus pohjautuu 12 askeleen hoitofilosofiaan ja siinä pyritään löytämään kokonaisvaltaista lähestymistapaa nuorten ja heidän perheidensä ongelmien ratkaisemiseksi. Hoidon ja ohjauksen päämääränä on päihteettömyys ja kyky ymmärtää oman päihderiippuvuuden sekä päihteiden käytön seurauksia, oppia puhumaan ryhmässä asioista sekä rakentaa ja vahvistaa nuoren omaa identiteettiä. Hoitotyön runkona käytetetään 12-askeleen ammattimaista sovellusta, tuloksia tuottavaa sairauskäsitystä sekä sairaudesta johtuvien kokonaisvaltaisten oireiden ymmärtämistä. Hoidossa pyritään opettamaan nuorille uudenlaisia kognitiivisia ongelmanratkaisutapoja, sekä jaetaan henkisiä työkaluja tukemaan iän- ja kehitystason mukaista kasvua.

MITEN:

Nuorten Minne tähtää uudenlaiseen toipumiskulttuurin istuttamiseen Suomeen. Tehtävänämme on opettaa nuorelle yksilöllisiä ja yhteisöllisiä ongelmanratkaisu keinoja. Kuuntelemaan, puhumaan sekä luottamaan. Opetamme nuoria toimimaan omassa vertaisryhmässä, jossa on työkaluja käsitellä omaa elämää liittyviä ongelmia ja selvitä niistä. Yhteisöllisyys ei onnistu ilman tämänlaisen kulttuurin luomista.

Kohderyhmä Nuorten Minnessä ovat sijoitetut nuoret, joilla on päihderiippuvuus. Tavoitteena on sijoituksen alkaessa aloittaa n. 2kk kestävä päihdehoito-ohjelma, eli intensiivijakso.

Intensiivijakso pitää sisällään:

  • Motivoiva yksilökeskustelu ennen jakson aloitusta.
  • Keskustelussa mukana nuori, omaohjaaja, Avominnen ohjaaja
  • Jakson aikana omaohjaaja käy nuoren kanssa keskusteluja toipumisväylän kulmakivistä
  • Hoito tapahtuu ryhmässä
  • Yksilökeskustelut jakson aikana
  • Prosessiin osallistuvat myös nuoren vanhemmat ja läheiset

Intensiivijakson tavoitteet:

  • Valmennetaan nuori elämään
  • Nuori oman elämänsä toteuttajaksi, tuen ja ohjauksen avulla.
  • Oman identiteetin oppiminen sekä yhteisöllisyyteen kasvaminen

Intensiivijakson jälkeen nuoret voivat osallistua omiin vertaisryhmiin. Ryhmät kokoontuvat 1krt/viikossa, ohjatusti ja vertaisryhmän tavoin.

Nuorten Minne päihdehoidolliset opit ja toipumiskulttuuri kulkee nuoren mukana mahdolliseen jälkihuoltoon ja aikuisuuteen saakka, niin että nuori osaa ja pystyy hakemaan itsenäisesti tukea tarpeen mukaan.

Lisätietoja Nuorten Minnestä:

Nina Seppinen, p. 050 438 0115, 
nina.seppinen@nuortenvayla.fi


Lisätiedot ja paikkatiedustelut


Nina Seppinen

050 438 0115


nina.seppinen (at)nuortenvayla.fi