Kuusankosken toimipiste

Image

Ryhmäkoti Nuorten Väylä- Kuusankosken toimipiste on rakenteilla oleva neljätoistapaikkainen, laadukasta lastensuojelupalvelua tuottava lastensuojeluyksikkö 12-18v. nuorille. Ensimmäisessä vaiheessa rakenteilla on 7 paikkainen erityistasonosasto. Vuoden 2020 aikana avataan myös toinen 7 paikkainen erityistason osasto. Ryhmäkoti on tarkoitettu haastavasti oirehtiville huostaan otetuille ja psyykkisesti oirehtiville nuorille.

Toiminta-ajatus perustuu Kuusankosken yksikössä yksilöllisten tarpeiden tunnistamiseen ja hyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen tukemiseen huomioiden nuoren hoito, kasvatus ja kuntoutus. Yksikkö on erikoistunut psykiatriseen osaamiseen ja arjessa näkyy vahvasti psykososiaalinen orientaatio. Vuorovaikutus ja dialogisuus ovat tärkeä osa moniammatillista työskentelyä. Vuorovaikutus ja dialgoisuus liittyvät myös oleellisesti psykososiaaliseen orientaatioon. Nämä käsitteet kietoutuvat toinen toisiinsa ja muodostavat yhdessä pohjan terapeuttiselle työskentelyotteelle, jota käytämme työskentelyssä. Lähtökohtana on, että se kohdistuu nuoreen, perheeseen tai läheisiin.

Psykososiaalinen työote on yksi lähestymistapa, jolla työntekijä kohtaa asiakkaan. Ennen kaikkea psykososiaalinen työote on muutostyötä, se sisältää eriulotteista muutostyötä kuten asiakkaasta itsestään lähtevä muutos ja työntekijän suora ja epäsuora vaikuttaminen asiakkaan päätöksiin. Lähtökohtina lähestymistavassa ovat ihminen ja hänen ympäristö, sekä ihminen ja yhteiskunta. Isona osana nuorten kuntoutusta nähdään myös toiminnallisuus, nuorten kanssa yhdessä tekeminen, vuorovaikutuksen opettelu ja havainnointi, joita käytetään aktiivisesti kuntoutuksen välineenä.  Perhetyöskentely ja yhteistyö vanhempien kanssa vahvistavat nuorelle tärkeiden ihmissuhteiden jatkuvuutta ja antavat työkaluja vanhemmuuteen. Tavoitteemme on tukea, syventää ja ylläpitää lapsen suhdetta sekä omiin vanhempiinsa että lähiverkostoon lapsen etuja vaalien ja kehitystä tukien.

Me lupaamme olla avuksi.
Ja lupaamme tehdä sen sataprosenttisesti!

Nuorten Väylä on meille kaikille rakas hanke, jonka lopputuloksena annamme osamme yhteiskunnan tukipilarien rakentamiseen. Emme tingi laatukriteereistämme ja olemme varmoja siitä, että ryhmäkotimme perustamisen aikana syntyneisiin toimintaperiaatteisiimme voi luottaa aina.

Ota meihin yhteyttä ja jutellaan lisää


Yhteystiedot
Image