Koulupalvelut

Image

Koulupalvelut

Image

Koulupalvelut

Image

Nuorten väylässä nuoria tuetaan, autetaan ja kannustetaan opiskelemaan. Jokaiselle peruskoululaiselle tehdään koulunkäyntikyvyn arvio, joka määrittää tukitoimet koulunkäyntiä varten. Kaikille oppilaille määritetään tutkiva opettaja. Kuusankosken kanssa yhteistyössä toimii Naukion koulu ja Tirvan yksikön yhteistyökoulu on Valkealan yläkoulu.

Tarjoamme peruskouluikäisille pienryhmäohjausta koulunkäyntiin, mikäli siinä on haasteita ja se tukee nuoren elämäntilannetta. Koulunkäynnin ohjaus toimii Nuorten Väylän omissa tiloissa ja opetuksesta vastaa koulunkäynninohjaajat. Tavoitteena on siirtyä sopivassa tahdissa lähimpään yläkouluun. 

Mahdollistamme myös toisen asteen opiskelun lähikunnissa sekä tarvittaessa YTO-aineiden suorittamista Väylästä käsin. 

Ohjauksen tulokset ovat olleet erinomaisia ja peruskoulun päättötodistuksen on saanut 93% heistä, kenellä se sijoituksen tavoitteena on ollut. Päättötodistuksen saaminen on mahdollistanut nuorten jatko-opinnot heidän toivomiinsa toisen asteen oppilaitoksiin. 

Nuorten ajatuksia Väylän koulusta

Image

Lisätiedot ja paikkatiedustelut


Nina Seppinen

050 438 0115


nina.seppinen (at)nuortenvayla.fi