Koulupalvelut

Image

Koulupalvelut

Image

Koulupalvelut

Image

Nuorten väylässä nuoria tuetaan ja kannustetaan koulunkäynnissä. Pystymme tarjoamaan peruskouluikäisille pienryhmäopetusta, mikäli koulunkäynnissä on haasteita ja se tukee nuoren elämäntilannetta. Opetus toimii Nuorten Väylän omissa tiloissa ja opetuksesta vastaa koulunkäynninohjaajat. Pyrkimyksenä on portaittain siirtyä lähimpään yläkouluun, joka toimii yhteistyökoulunamme.

Mahdollistamme myös toisen asteen opiskelun lähikunnissa. Opetuksessa noudatetaan yksilöllistä ja joustavaa opetuskäytäntöä eli oppilas etenee luokka-asteelta toiselle heti edellisen valmistuttua lukuvuodenajasta riippumatta. Oppimistulokset ovat olleet erinomaisia ja peruskoulun päättötodistusten taso on mahdollistanut nuorten jatko-opinnot yhä useammin heidän toivomiinsa jatko-opintoihin.

Nuorten ajatuksia Väylän koulusta

Image

Lisätiedot ja paikkatiedustelut


Nina Seppinen

050 438 0115


nina.seppinen (at)nuortenvayla.fi