Image

Tervetuloa Nuorten Väylälle!

Nuorten väylä on laadukasta lastensuojelunpalvelua tuottava Kymenlaaksolainen yritys. Nuorten väylä tuottaa avopalveluita, kuin myös sijaishuollon palveluita.

Nuorten väylällä on kaksi sijaishuollon yksikköä Tirvalla ja Kuusankoskella. Tirvan yksikössä on kaksi osastoa; kuntoutus- ja pysäytysosasto. Kuusankoskella on erityistason osasto psyykkisesti oirehtiville nuorille.  Sijaishuollon yksiköt ovat tarkoitettu haastavasti oirehtiville huostaan otetuille tai avohuollon tukitoimena sijoitetuille nuorille, jotka ovat 12-18- vuotiaita.

Image

Vapaat hoitopaikat

Nuorten väylässä halutaan palvella kuntia mahdollisimman laadukkaasti ja hyvin. Vapaista hoitopaikoista tiedotamme heti ja pidämme paikkatiedot ajantasalla. Vapaita paikkoja voi aina tiedustella puhelimitse tai sähköpostilla.

Tirva

kuntoutusosasto

7/7

Tirva

pysäytysosasto

6/7

Kuusankoski


7/7

Image

Rakennamme parempia tapoja suojella lasta

Muutamme
käsityksiä

Uudistamme
asenteita

Vaikutamme
elämään

Pysäytysosasto

Pysäytys- ja arviointijakson tavoitteena on pysäyttää aiemmat haitalliset elämäntavat ja kohdentaa suunta uusiin mielenkiinnon kohteisiin ja elämäntapoihin. Lisäksi jakson aikana kartoitetaan nuoren ja perheen kokonaistilanne ja sen hetkinen vointi sekä yhdessä pohditaan, mikä olisi paras jatkosuunnitelma. Pystymme palvelemaan akuuteissa kriisitilanteissa ja tuottamaan nopeallakin aikataululla pysäytys- ja arviointijaksoja.

Kuntoutusosasto

Kuntoutusosastolla toteutetaan pitkäaikaista ja tavoitteellista hoitoa ja kuntoutusta. Kuntoutusosastolla tuetaan vahvasti koulunkäyntiä ja harjoitellaan käyttäytymistä ja arkielämän taitoja. Lisäksi keskitytään erityisten ongelmien työstämiseen, esim. kognitiivinen päihdetyö, aggression hallinta, tunnetyöskentely ja seksuaaliongelmien työstäminen. Nuorten väylässä jokainen nuori kohdataan yksilönä ja hänestä välitetään omana itsenään. Omaohjaajan kanssa pyritään luomaan toimivat suhteet lähiverkostoon ja yhdessä ylläpitämään verkostoja.

Kotikoulu

Nuorten väylässä nuoria tuetaan ja kannustetaan koulunkäynnissä. Pystymme tarjoamaan kotikoulutoimintaa, mikäli koulunkäynnissä on haasteita ja kotikoulutoiminta tukee nuoren elämäntilannetta. Nuorten väylän tiloissa toimii oma koulu, jossa työskentelee koulutoimesta vastaava henkilö. Yhteistyökouluna toimii Valkealan yläkoulu. Mahdollistamme myös toisen asteen opiskelun lähikunnissa ja pystymme järjestämään myös työssäoppimisjaksoja nuorille.

Nuorten Väylän arvot

Nuori mukana arjessa

 • Nuorella on oikeus tulla kuulluksi ja vaikuttaa arjen
  asioihin koko yhteisössä.
 • Lupaamme, että aikuinen on aina läsnä ja kulkee
  rinnalla.
 • Yhdessä tekemällä löydetään ratkaisuja arjen haasteisiin
 • Autamme nuorta vahvistamaan itsetuntoaan ja
  kannustamme häntä vaikuttamaan omaan elämäänsä.
 • Intohimomme on vaikuttaa lastensuojeluun
  yhteiskunnallisesti uusien ratkaisujen avulla.

Innostava yhteisö kaikille

 • Ylläpidämme yhdenvertaista, kunnioittavaa ja
  kannustavaa ilmapiiriä, kohtelemme kaikkia yhteisön
  jäseniä oikeudenmukaisesti.
 • Olemme joustavia ja muuntautumiskykyisiä yhteisömme
  on avoin, aito, rehellinen ja motivoitunut
 • Olemme haluttu työpaikka, sillä vaalimme hyvinvointia
  ja viihtyvyyttä
 • Takaamme laadun, vuorovaikutuksen ja luottamuksen
 • Innostus tarttuu, laitamme hyvän kiertämään. Nauru
  pidentää ikää.

Parempi tulevaisuus

 • Rakennamme selkeät hoitoväylät, kannustamme
  unelmointiin.
 • Katseemme on rohkeasti eteenpäin, tuemme kasvua ja
  kehitystä ja keskitymme voimavaroihin
 • Panostamme jatkuvuuteen ja pysyvyyteen
 • Huolehdimme yksilöllisestä koulunkäynnistä ja
  opiskelusta
 • Teemme tiivistä yhteistyötä verkostojen kanssa

Lupa olla turvallisesti mä

 • ”Kotiin” saa aina tulla
 • Jokaisen persoona on vahvuus
 • Jokainen nuori ja aikuinen on tärkeä
 • Jokaisella on oikeus omaan tilaan, rauhaan

Kiinnostavin väylä
lasten suojelussa

Image

Tutustu meihin!

Me lupaamme olla avuksi.
Ja lupaamme tehdä sen sataprosenttisesti!

Nuorten Väylä on meille kaikille rakas hanke, jonka lopputuloksena annamme osamme yhteiskunnan tukipilarien rakentamiseen. Emme tingi laatukriteereistämme ja olemme varmoja siitä, että ryhmäkotimme perustamisen aikana syntyneisiin toimintaperiaatteisiimme voi luottaa aina.

Ota meihin yhteyttä ja jutellaan lisää


Yhteystiedot
Image