Image
Image
Image
Image
Image

Vapaat hoitopaikat

Nuorten Väylässä halutaan palvella kuntia mahdollisimman laadukkaasti ja hyvin. Vapaista hoitopaikoista tiedotamme heti ja pidämme paikkatiedot ajan tasalla. Vapaita paikkoja voi aina tiedustella puhelimitse tai sähköpostilla.Tirvakuntoutusosasto

1 / 7

pysäytysosasto

1 / 7KuusankoskiJiippi

1 / 7

Satama

1 / 7Tervetuloa Nuorten Väylälle!

Nuorten Väylä on laadukasta lastensuojelupalvelua tuottava Kymenlaaksolainen yritys. Nuorten Väylä tuottaa  sijaishuollon palveluita.

Nuorten Väylällä on kaksi sijaishuollon yksikköä Tirvalla ja Kuusankoskella. Sijaishuollon yksiköt ovat tarkoitettu haastavasti oirehtiville huostaan otetuille tai avohuollon tukitoimena sijoitetuille nuorille, jotka ovat 12-18- vuotiaita. Tirvan yksikössä on kaksi osastoa; kuntoutus- ja pysäytysosasto. Kuusankoskella sijaitsee Jiippi-osasto, joka tarjoaa kiireellisesti sijoitetuille ja huostaanotetuille nuorille vakaan kasvuympäristön. Kuusankosken Satamassa on erikoistunut psykiatriseen osaamiseen. Myös  Satamassa pystytään palvelemaan akuuteissa kriisitilanteissa ja tuottamaan nopeallakin aikataululla pysäytys- ja arviointijaksoja.


Pysäytysosasto

Pysäytys- ja arviointijakson tavoitteena on pysäyttää aiemmat haitalliset elämäntavat ja kohdentaa suunta uusiin mielenkiinnon kohteisiin ja elämäntapoihin. Lisäksi jakson aikana kartoitetaan nuoren ja perheen kokonaistilanne ja sen hetkinen vointi sekä yhdessä pohditaan, mikä olisi paras jatkosuunnitelma. Pystymme palvelemaan akuuteissa kriisitilanteissa ja tuottamaan nopeallakin aikataululla pysäytys- ja arviointijaksoja.

Kuntoutusosasto

Kuntoutusosastolla toteutetaan pitkäaikaista ja tavoitteellista hoitoa ja kuntoutusta. Kuntoutusosastolla tuetaan vahvasti koulunkäyntiä ja harjoitellaan käyttäytymistä ja arkielämän taitoja. Lisäksi keskitytään erityisten ongelmien työstämiseen, esim. kognitiivinen päihdetyö, aggression hallinta, tunnetyöskentely ja seksuaaliongelmien työstäminen. Nuorten väylässä jokainen nuori kohdataan yksilönä ja hänestä välitetään omana itsenään. Omaohjaajan kanssa pyritään luomaan toimivat suhteet lähiverkostoon ja yhdessä ylläpitämään verkostoja.

Kotikoulu

Nuorten väylässä nuoria tuetaan ja kannustetaan koulunkäynnissä. Pystymme tarjoamaan kotikoulutoimintaa, mikäli koulunkäynnissä on haasteita ja kotikoulutoiminta tukee nuoren elämäntilannetta. Nuorten väylän tiloissa toimii oma koulu, jossa työskentelee koulutoimesta vastaava henkilö. Yhteistyökouluna toimii Valkealan yläkoulu. Mahdollistamme myös toisen asteen opiskelun lähikunnissa ja pystymme järjestämään myös työssäoppimisjaksoja nuorille.